Suki hodowlane

BYSTRA-Magnus

Champion Polski Konkurs tropowców - dyplom III stopnia

Wolny od chorób genetycznych: (MLS, NCCD POAG, PK, IGS,  O.I, Acatalasia, Lafora) NN

RYCYNA-Magnus

Konkurs Tropowców dyplom III stopnia

Wolna od chorób genetycznych (MLS , NCCD , POAG , PK , IGS , OI , Acatalasia , Lafora )NN

ZORZA Magnus

Champion Polski Wolna od chorób genetycznych (MLS , NCCD , POAG , PK , IGS , OI , Acatalasia , Lafora ), FVII

BYSTRA- Magnus

RYCYNA Magnus

RUSAŁKA