Nasze Psy


(*) Heyah


Heyah z Doliny Rozrywki

Champion Polski

PP.I KB.I KT.I KA.IUroda


Uroda Magnus

Champion Polski

Champion Weteranów

Champion Litwy

KT.III(*) Sonia


Sonia Aga i Tala

Champion Polski

KA.IIIZuch


Zuch Magnus

Champion Polski

Champion Polski Weteranów

Zwycięzca Polski Poznań 2011

Reproduktor

PP.I, KT.II(*) Saga


Saga Magnus

Champion Polski

PP.I KT.I KA.III(*) Agra


Agra z Łowickiego Grodu

Młodzieżowy Champion Polski

Champion Polski

Zwycięzca Polski

PP.I KT.II FT.III KA.II

wolna od dysplazji(*) Kruszyna


Kruszyna Magnus

Champion Polski

KT.IEros


Eros Magnus

Champion Polski

KTI

ReproduktorSan Antonio


San Antonio Diamentowa Zagroda FCI

Młodzieżowy Champion Polski

Młodzieżowy Champion Litwy

Champion Polski

Champion Litwy

Reproduktor

KT.III(*) Artemida


Artemida Magnus

Champion Polski

PP.I KT.III(*) US Dollar


US Dollar Magnus

Reproduktor

PP.IZorza


Zorza Magnus

Champion Polski

KT III stopniaRusałka


Rusałka Magnus

KT I stopnia

Genotyp: FVII/FVIILas Vegas


Champion Polski

Reproduktor - Stud Dog

Wyniki badań: hemofilia N/N, MLS N/N, NCCD N/N, IGS N/N, POAG N/N, PK N/N, osteogenezis imperfecta N/N, lafora - padaczka N/N


Rycyna


Rycyna Magnus

KT II

Wyniki badań: hemofilia N/N, MLS N/N, NCCD N/N, IGS N/N, POAG N/N, PK N/N, osteogenezis imperfecta N/N, lafora - padaczka N/N