Nasze Psy


(*) Heyah


Heyah z Doliny Rozrywki

Champion Polski

PP.I KB.I KT.I KA.IUroda


Uroda Magnus

Champion Polski

Champion Weteranów

Champion Litwy

KT.III(*) Sonia


Sonia Aga i Tala

Champion Polski

KA.IIIZuch


Zuch Magnus

Champion Polski

Champion Polski Weteranów

Zwycięzca Polski Poznań 2011

Reproduktor

PP.I, KT.IISaga


Saga Magnus

Champion Polski

PP.I KT.I KA.III(*) Agra


Agra z Łowickiego Grodu

Młodzieżowy Champion Polski

Champion Polski

Zwycięzca Polski

PP.I KT.II FT.III KA.II

wolna od dysplazjiKruszyna


Kruszyna Magnus

Champion Polski

KT.IEros


Eros Magnus

Champion Polski

KTI

ReproduktorSan Antonio


San Antonio Diamentowa Zagroda FCI

Młodzieżowy Champion Polski

Młodzieżowy Champion Litwy

Champion Polski

Champion Litwy

Reproduktor

KT.III(*) Artemida


Artemida Magnus

Champion Polski

PP.I KT.III(*) US Dollar


US Dollar Magnus

Reproduktor

PP.IZorza


Zorza Magnus

Champion Polski

KT III stopniaRusałka


Rusałka Magnus

KT I stopnia

Genotyp: FVII/FVIILas Vegas


Champion Polski

Reproduktor - Stud Dog

Wyniki badań: hemofilia N/N, MLS N/N, NCCD N/N, IGS N/N, POAG N/N, PK N/N, osteogenezis imperfecta N/N, lafora - padaczka N/N